PROJEKTY

NOVÉ ZÁMKY

Interiérová štúdia

2022

T-03

NOVÉ ZÁMKY

Interiérová štúdia

2022

ŠKOLSKÁ

Developerský projekt

2022

NOVÉ ZÁMKY

Developerský projekt

2022

ŠKOLSKÁ

Interiérová štúdia

2022

ŠKOLSKÁ

Interiérová štúdia

2022

YXILON

Developerský projekt

2022

YXILON

Interiérová štúdia

2022

HVIEZDOSLAVOV

Developerský projekt

2021

PRIEČNA

Interiérová štúdia

2021

STOLY

Architektonický projekt

2021

03

PAC

Interiérová štúdia

2021

PAC

Interiérová štúdia

2021

MALÝ RAJ

Developerský projekt

2020

SYSLIA

Architektonický projekt

2019

BLOCK DOCK

Architektonický projekt

2020

PEZINOK

Interiérová štúdia

2019

MEDO

Interiérová štúdia

2019