• Priečna

 Interiérová štúdia

 2021r

 4-iz

 Boraarchitekti :Projekt

 Gabriel Molnár :štúdia